Nazareno Pilgrimages

Itong Espiritual na Paglalakbay ng ating Poong Hesus Nazareno ay mula sa pangunguna ng Obispo, Kura paroko sa isang Diocese parokya na kung saan ang mga Deboto ay aktibong nakikibahagi sa gawaing pastoral ng isang parokya ng Diocese. Ayon sa karanasan ng mga kura paroko na nabisita na ng Nazareno Pilgrimage lumalago, dumadami, mas buhay ang attendance sa lingguhang pagdiriwang ng banal na misa ang mga parokyano ay mas bukas sa mga gawaing pang simbahan.